Speciālisti darbā

Par kompāniju

Remontu –celtniecības kompānija „RemKo” tika nodibināta 1991.gadā. Kompānijas dibinātājs, ar savu lielo pieredzi praktiskajā darbā ventilācijas, kondicionēšanas un siltumapgādes sfērā, organizēja pieredzējušu cilvēku komandu, kas ir aktīvi darbā un spējīgi pieņemt lēmumus. „RemKo” kompānijas galva kā specialists piegdalījās pirmā Latvijā siltuma utalizatora izstrādē un uzstādīšanā. Attīstoties, kompānija „RemKo” ir sākusi veikt arī citus darbus- jumta, santehnikas, elektromontāžas un apdares darbus. Bet, ņēmot vērā lielo kompānijas „RemKo” specialistu pieredzi ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu projektēšanā, montāžā un iestatīšanā, tieši šis virziens ir prioritārs. Pēdējos gados komforta un siltuma ekonomijas jautājumi ir kļuvuši aktuāli. Ievērojami pieadzis firmu-starpnieku skaits, kuras tirgo ventilācijas iekartas, bet tam brīžiem nav ne specialistu , ne pieredzes. Bez tam, firmas ir ieinteresētas pārdot tikai savas iekārtas. Ļoti bieži arī projektēšans firmām nav saistes ar gala rezultātu, tāpēc klientam ventilācijas sistēmas izmaksā dārgāk un ne vienmēr ir efektīvas. Kompānija „RemKo” piedāvā pilnu pakalpojumu spektru, ieskaitot projekta-izmeklēšanas un montāžas darbus, ārzemju fimu iekārtu un materiālu piemeklēšanu, ņēmot vērā cenas un kvalitāti. Kompānijas „RemKo” firmas pakalpojums ir ventilācijas sistēmu iestātīšana, instrumentālā pārbaude un dokumentācijas izstrādāšana objektu nodošanai kontroles institūcijām. Tāda pieeja ie izdevīga klientiem, tāpēc starp pastavigiem kompanijas pasutitajiem ir: A/S „Aldaris”, RTU-BT-1, Radiotehnika, Latvijas Universitate, Albert Hotel, Viesnica Saulite, „Intersource International,Inc”, Jekaba kazarmas un daudzi citi.